Mobile Logo
  • Kuidas tellida

KUIDAS KÖÖGIMÖÖBLIT TELLIDA

TÖÖ JA SUHTLUSE MAKSIMAALSE TÕHUSUSE TAGAMISEKS SOOVITAME PIDADA KINNI TOIMINGUTE ALLTOODUD JÄRJEKORRAST:

image

Salongi külastamine ja koostöö disainer-nõustajaga

Enne salongi külastamist mõelge vähemalt üldjoontes läbi, millist kööki soovite – see on disainerile tema töös suureks abiks ja hoiab kokku teie aega.

Mõõtke ära tulevase köögi asukohaks olev ruum (mõõte pole tarvis võtta millimeetri täpsusega – neid on vaja köögi ligikaudse sisustuse kindlaksmääramiseks ja esialgse hinnakalkulatsiooni koostamiseks). Mida täpsemad ja üksikasjalikumad on võetud mõõdud, seda lihtsam on ruumi kõiki nüansse arvesse võtta ning neid teie soovidega kooskõlla viia juba esialgses sisekujundusprojektis.

Kui aga ruumi põhjalik mõõtmine on mingil põhjusel võimatu, ei ole see ületamatuks takistuseks. Salongis koostatakse teile algne sisekujundusprojekt ruumi ligikaudsetest mõõtmetest lähtuvalt. See projekt annab teile ettekujutuse meie tootmisvõimalustest ja näitab ära hinnaklassi. Mõne aja pärast külastab teid meie ettevõtte kaastöötaja (tehnik-disainer), kes teostab ruumi täppismõõtmised ja parandab algset sisekujundusprojekti uutele andmetele tuginedes või (oluliste muudatuste korral) annab selle korrigeerimiseks üle teie disainerile.

image

Meie salongis pakuvad kogenud disainer-nõustajad järgnevaid teenuseid:

Ülevaade ettevõtte toodangust. Köögimööbli individuaalse kujundusprojekti väljatöötamine kliendi kõiki soove ja ruumi iseärasusi arvesse võttes. Kliendile antakse üle värviline, kolmemõõtmeline (ruumiline) kujundusprojekt.

Igakülgne teave meie ettevõtte kaudu pakutava sisseehitatava olmetehnika kohta (tootjad, tehnilised andmed, hinnad, ühendamistingimused, garantiikohustused).

Tellimuse esialgse maksumuse väljaarvutamine (hind võib muutuda pärast muudatuste tegemist kujundusprojektis seoses ruumi mõõtmete täpsustumise või muude põhjustega).

Ülevaade kõikvõimalikest kehtivatest soodustustest või kampaaniatest.

Klienditeeninduse tingimuste tutvustus (mõõtmiste teostamine, valmistustähtajad, maksevõimalused, kohaletoimetamine, mahalaadimine, paigaldamine jne.).
image

Disainer-nõustajaga tehtava töö käigus tuleks kindlasti valida välja:

fassaadide värv ja freesimislahendus (kui on);

karkassi värv;

klaaside tüüp;

tööpinna ja seinapaneeli kattematerjal ning värv;

käepidemete tüüp;

mööblielementide täitelahendused (mitmesugused karussellid, pöörd/väljatõmbemehhanismid jms. sisseehitatavad tarvikud);

sisseehitatava tehnika mudelid.
image

Tellimuse vormistamine ja tasumine

Kui olete otsustanud mööbli tellimise kasuks, võite sellest teavitada sisekujundusprojekti koostanud salongi isiklikult või telefoni teel. Näidake ära oma kontakttelefon(id). Tellimuse vormistamiseks peate külastama salongi.

Lisatingimusteks on:
Passi või muu isikut tõendava dokumendi esitamine ostu-müügi lepingu vormistamiseks.

Ettemaks (kui teil pole kavas tasuda tellimuse eest muul võimalikul viisil). Ettemaksu suuruseks on 50% tellimuse hinnast. Ülejäänud summa tuleb ära maksta 5 päeva enne mööbli kohaletoimetamist.

Disainer vormistab ostu-müügi lepingu ja kõik tellimusega seonduvad dokumendid, teatab tellimuse ligikaudse valmimisaja ning võtab vastu ettemaksu. Teie käsutuses on järgnevad võimalused:

tasumine salongi kassasse;

tasumine krediitkaardiga salongi kassasse;

tasumine ülekandega, panga või Interneti kaudu;

tasumine kodus tehnik-disainerile.
image

Mõõtude võtmine

Lepingu sõlmimise järel külastab teid meie töötaja, kes:

Mõõdab ära ruumi ja olemasoleva tehnika.

Nõustab vajadusel tehnika ühendamise, torude ja juhtmete paigaldamise osas.

Edastab tellimuse koos täpsustatud mõõtmetega disainerile salongis (kui mõõtmiste tulemused osutavad esialgse projekti muutmise vajadusele) või disainer-tehnikule tellimuse töösse andmiseks.

Tutvustab lisateenuste (tehnika ja valgustuse ühendamine) hindu ning vormistab soovi korral tellimuse.
* Täppismõõtmiste järel viiakse sisse nõutavad parandused, teostatakse lõplikud arvutused ja täpsustused dokumentides.
* Koostatakse köögis tarvilike pistikupesade paigaldusskeem.

Koostatakse täiendavate elektritööde kalkulatsioonid (vajaduse korral).

Disainer kooskõlastab kõik nõutavad muudatused, kui need on märkimisväärsed ja mõjutavad tellimuse maksumust, ning annab tellimuse tootmisse.
image

Kohaletoimetamine, paigaldamine ja tellimuse vastuvõtt kodus

Tellimuste keskmine valmistusaeg on 4-6 nädalat. Paigaldus teostatakse kliendiga kooskõlastatud ajal lepingus osutatud valmistustähtajale järgneva nädala jooksul.

Teiega võtab ühendust kohaletoimetusteenistuse töötaja ja lepib kokku paigalduse alguskuupäeva. Mööbli kohaletoimetamine leiab aset 5 tööpäeva jooksul alates tellimuse valmimiskuupäevast. Kui tellimuse vastuvõtmine peaks võimatuks osutuma (ruum pole valmis või puudub võimalus tellimuse summa teise poole tasumiseks), peate oma disaineriga varakult (vähemalt 10 päeva ette) ühendust võtma ja kohaletoimetamis- ning paigaldustähtaja edasilükkamiseks täiendava kokkuleppe sõlmima.

Kokkulepitud päeval toimetatakse mööbel kohale, saabub ka vastava väljaõppega paigaldajate meeskond. Palume pöörata tähelepanu asjaolule, et ruum peab vanast mööblist vaba olema. Paigaldustööd ei pruugi ühe päevaga piirduda – palume seda varakult arvesse võtta.

Paigaldustööde sooritamise järel külastab teid meie esindaja – teil palutakse mööbel üle vaadata ja tellimuse üleandmis-vastuvõtuakt allkirjastada. See dokument kinnitab, et tellija on mööbli üle vaadanud ja heaks kiitnud; selle alusel võetakse vastu teie tellimusi garantiiteeninduseks. Kui te millegagi rahul ei ole, märkige oma kaebused vahepealsesse üleandmis-vastuvõtuakti.

Vahepealne üleandmis-vastuvõtuakt edastatakse tehasesse ja kõik selles dokumendis osutatud probleemid kõrvaldatakse esimesel võimalusel.

Kui probleemid peaksid ilmnema hiljem, kasutuse käigus, pole muretsemiseks põhjust. Teid külastab nõuete teenistuse ekspert ja selgitab välja probleemi põhjuse, mille järel nõuete teenistuse spetsialistid kõrvaldavad probleemi teile sobival ajal.
image

Paigaldus ja tehnika ühendamine

Kui ostsite tehnika meie juurest, saabub see koos mööbliga ja paigaldatakse samaaegselt sellega. Kui ostsite tehnika iseseisvalt, peate selle paigaldamiseks:
teatama mööbli tellimisega seoses tehnika paigaldusmõõtmed;
tagama tehnika kohaloleku objektil paigaldustööde teostamise kuupäeval;
tagama kinnitusvahendite täiskomplekti olemasolu.
Kui need tingimused pole täidetud, ei võta ettevõte endale kohustusi teie tehnika paigaldamise osas. Tehnikat ei paigaldata juhul, kui sellel avastatakse mehhaanilisi vigastusi, kinnituselementide või tarvilike komponentide puudumise korral.

Kui mööbel on paigaldatud, külastavad teid tehnika ühendamisega tegelevad spetsialistid (kui olete vastava teenuse täiendavalt tellinud), kes teostavad olmetehnika ühendustööd ja kontrollivad selle korrasolekut. Kõik olmetehnika juhendid ja tehnilised passid asuvad pakendite sees. Kui neid ei õnnestu leida, teavitage sellest oma tehnik-disainerit, millisel juhul edastatakse puuduvad dokumendid teile tehase lähima esinduse kaudu või elektrooniliselt nädala jooksul.

Olmetehnika ühendusteenuste hinnakirja saamiseks pöörduge mõõtmisi sooritava töötaja või disaineri poole salongis. Tähelepanu! Teenuste hind ei hõlma kulumaterjale, mis kuuluvad hüvitamisele objektipõhiselt.
image

Garantiiteenindus

Meie tarnitud mööbli ostjatele kehtib 2 aasta pikkune garantiiaeg.

Garantiikohustuste täitmise eeltingimuseks on köögimööbli nõuetekohane kasutamine ja hooldus kooskõlas kaasapandud kasutusjuhendi ning köögimööbli passiga.

Garantii ei kehti kasutusjuhendi eiramise, mööbli ostja süül mehhaanilise kahjustamise või sisseehitatava tehnika valest paigaldusest tuleneva rikkumise korral. Vajaduse garantiitööde teostamise järele tuvastavad ettevõtte töötajad kliendiga kooskõlastatult.

Sisseehitatavale tehnikale annab garantii tootja või tootja ametlik esindaja; hooldusteenuste osutamine leiab sellega seoses aset volitatud hoolduskeskuste kaudu.

Tellimuse dokumente tuleb alles hoida garantiiaja lõpuni.

Garantiiteenuste kasutamiseks koostage probleemi kirjeldust hõlmav avaldus, näidake ära oma perekonnanimi ja aadress, eelistatavalt ka paigalduskuupäev ning tellimuse number. Tooge avaldus salongi või edastage see e-posti teel.